TNoM-archiwum

III konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Trzecia z cyklu debat naukowych poświęconych tożsamości nauk o mediach  Rola mediów w edukacji społecznej  odbyła się w dniach 17–18 czerwca 2014 roku. Jej celem była analiza edukacyjnych oddziaływań mediów na społeczeństwo w różnych zakresach, ujmowanych wielowymiarowo, przede wszystkim pod kątem kompetencji poszczególnych grup odbiorców oraz specyfiki nadawców.

Wystąpienia skupione były wokół następujących zagadnień:

  • historia i obecny stan oddziaływań edukacyjnych różnych typów mediów w Polsce i za granicą; ich formy, natężenie i skuteczność;
  • kompetencja medialna poszczególnych grup odbiorców, ich zapotrzebowanie edukacyjne i zdolność do percepcji tego typu programów;
  • rola mediów publicznych w zakresie edukacyjnym; diagnoza, postulaty, oceny prognostyczne;
  • funkcje organów państwowych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych związane z edukacyjnymi oddziaływaniami medialnymi;
  • nowoczesne techniki edukacyjne w różnych typach mediów;
  • ich użyteczność, efektywność i kosztochłonność.​ 

Program – 17 czerwca 2014 roku (wtorek)

 Sala im. Stefana Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3

    9.00–9.30 Rejestracja uczestników
    9.30–9.50 Otwarcie konferencji przez przedstawiciela władz uniwersyteckich, Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego oraz Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa – prof. dr. hab. Marka Jabłonowskiego.
  9.50–10.00 Słowo wstępne: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.
10.00–10.10 Wręczenie dyplomów zwycięzcom VII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” na pracę doktorską z zakresu nauk o mediach.
   
10.10–10.30 Ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
Edukacja obywatelska mediów jako powinność etyczna – między ideałem, manipulacją a iluzją.
10.30–10.50 Dr hab. Piotr Drzewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Tożsamość edukacji medialnej jako nauki
o mediach.
10.50–11.10 Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński), Edukacyjna rola fotografii prasowej.
11.10–11.30 Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski), Niebezpieczny wymiar IT w edukacji medialnej.
11.30–11.50 Prof. UW dr hab. Radosław Pawelec (Uniwersytet Warszawski), Językowe uwarunkowania percepcji przekazów medialnych.
11.50–12.10 Dyskusja

 

12.10–12.30 Przerwa kawowa
   
12.30–12.50 Dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski), Edukacja medialna w polityce medialnej oraz Europejskiej Agendzie Cyfrowej Unii Europejskiej w epoce konwergencji.
12.50–13.10 Dr Piotr Drąg (Uniwersytet Jagielloński), Edukacja społeczna przez symbole narodowe. Case study media amerykańskie.
13.10–13.30 Dr Maja Chacińska (Uniwersytet Gdański), Edukacyjna rola szwedzkich mediów publicznych – przykład do naśladowania w edukacji społecznej.
13.30–13.50 Mgr Anna Latos (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sposób użytkowania nowych mediów oraz poziom kompetencji medialnych i informacyjnych młodzieży w Polsce i Niemczech.
13.50–14.10 Dyskusja 
   
14.10–15.20 Obiad (Klub Profesorski na Kampusie Głównym, wejście od ul. Oboźnej)
 

 PANEL I: Młode pokolenie a przekaz medialny

 Sala 2, ul. Krakowskie Przedmieście 3

15.20–15.40 Ks. dr hab. Andrzej Adamski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Edukacyjny charakter czasopism dla dzieci w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939).
15.40–16.00 Prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Edukacyjno-wychowawcze aspekty polskich seriali telewizyjnych dla młodzieży z epoki PRL-u.
16.00–16.20 Dr Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski), Wzorcotwórcza funkcja mediów a edukacja medialna społeczeństwa (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci).
16.20–16.40 Dr Dorota Lewandowska-Jaros (Uniwersytet Warszawski), Kształtowanie wizerunku mediów i ich funkcji społecznej w świadomości dzieci – na podstawie obrazu pracy i sylwetki dziennikarza w filmach animowanych z serii »Monster High« i »My Little Pony«.
16.40–17.00 Dr Anna Sugier-Szerega (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Edukacyjny wymiar oferty programowej TVP ABC – szanse i zagrożenia.
17.00–17.20 Dr Karina Stasiuk-Krajewska (Uniwersytet Wrocławski), »Reklama skierowana do dzieci« – kody, dyskursy, regulacje.
17.20–17.40 Mgr Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska), Stosowanie innowacji informatycznych w mediach na przykładzie działań podejmowanych w reklamie telewizyjnej.
17.40–18.00 Dyskusja 
   
18.30 Uroczysta kolacja  (ogrody na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

 

 PANEL II: Obywatele, państwo, społeczności lokalne

 Sala 3, ul. Krakowskie Przedmieście 3

15.20–15.40 Dr Jacek Wojsław (Uniwersytet Gdański), Tygodnik »Polityka« w 1980 roku: narzędzie edukacji społecznej czy politycznej indoktrynacji?
15.40–16.00 Mgr Michał Alagierski (Uniwersytet Łódzki), Polityka bliskowschodnia w środkach masowego przekazu.
16.00–16.20 Dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Dziennikarstwo jako „zespolenie ludzkich sił”. J.I. Kraszewski o społecznej misji prasy.
16.20–16.40 Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, dr Anna Lusińska (Uniwersytet Gdański), Rola mediów masowych w edukacji regionalnej.
16.40–17.00 Mgr Katarzyna Rodek (Uniwersytet Warszawski), Rozgłośnie społeczne w Polsce. Ich miejsce i rola w systemie medialnym.
17.00–17.20 Dr Andrzej Kansy (Towarzystwo Naukowe Płockie), Media społecznego ruchu naukowego w służbie upowszechniania nauki – na przykładzie Towarzystwa Naukowego Płockiego.
17.20–17.40 Mgr Krzysztof Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sprawozdawczość sądowa w postępowaniu cywilnym.
17.40–18.00 Dyskusja
   
18.30 Uroczysta kolacja (ogrody na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

 

Program – 18 czerwca 2014 roku (środa)

PANEL I: Telewizja i prasa w edukacji

 Sala 2, ul. Krakowskie Przedmieście 3

10.00–10.20 Dr hab. Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski), Czego i jak uczymy się z telewizji?
10.20–10.40 Dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski), Bank informacji czy targowisko opinii? Programy publicystyczne podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
10.40–11.00 Mgr Dominik Borek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Rola mediów publicznych w społecznym odbiorze relacji z widowiska sportowego – walory edukacyjne.
11.00–11.20 Dyskusja
   
11.20–11.40 Przerwa kawowa
   
11.40–12.00 Dr Mirosław Matosek (Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie), Edukacyjna funkcja mediów firmowych.
12.00–12.20 Dr Judyta Perczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Nie tylko czary mary. Czy prasa ezoteryczna ma walory edukacyjne?
12.20–12.40 Dr Bartłomiej Secler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola czasopism historycznych w edukacji społecznej.
12.40–13.00 Dyskusja

 

 PANEL II: Internet i społeczności w edukacji

 Sala 3, ul. Krakowskie Przedmieście 3

10.00–10.20 Dr Anna Janowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Szaleństwo MOOC – jakie implikacje dla sektora edukacji?
10.20–10.40 Dr Krzysztof Kowalik (Uniwersytet Warszawski), Dzieci Internetu na »cyfrowym gigancie«. Wstępne badania korzystania z serwisów społecznościowych i mobilności przez uczniów szkoły podstawowej.
10.40–11.00 Mgr Anna Kania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kompetencje medialne użytkowników internetu w produkcji społecznej w sieci na przykładzie USG (ang. User Generated Content).
11.00–11.20 Dyskusja
   
11.20–11.40 Przerwa kawowa
   
11.40–12.00 Dr Andrzej Postawa (Politechnika Wrocławska), Rola mediów społecznościowych w edukacji uniwersyteckiej.
12.00–12.20 Mgr Marta Brzezińska-Waleszczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Rola social media w edukacji i promocji wiedzy.
12.20–12.40 Dr Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski), Wiedza o mediach jako składnik kompetencji medialnej młodego pokolenia Polaków – rekonesans.
12.40–13.00 Dyskusja

 

Pobierz program w wersji pdf

ministerstwo

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego