OSM-archiwum

IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

21 marca 2014 roku odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych.

Jak zmienił się świat mediów w trakcie pierwszej dekady obecnego millenium ukazał Michael Schudson w artykule w „Journalism” z 2009 roku o znamiennym tytule Ten years backwards and forwards. Uświadamiał w nim, że: nie istniały wtedy Facebook, YouTube, Wikipedia, blogosfera stawiała swoje pierwsze kroki, a obecny gigant technologiczny i medialny Google dopiero został zarejestrowany. W cyfrowej rzeczywistości wiele się więc wydarzyło od początku XXI wieku. W związku z powyższym zaproponowaliśmy dyskusję na temat specyfiki działania mediów na świecie w epoce wielkiej zmiany systemowej, jaka dokonuje się we wszystkich sektorach mediów za sprawą Internetu.

Sieć i cyfryzacja mediów oznaczają dalekosiężne skutki, nie tylko o charakterze technologicznym, lecz także – a nawet przede wszystkim – społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Internet stał się katalizatorem gwałtownych przemian o zasadniczym, strukturalnym dla systemów medialnych znaczeniu. Określenia takie jak konwergencja, Web 2.0 lub blogowanie weszły na stałe do słownika nauk społecznych: medioznawstwa, politologii czy socjologii. Płynność ekosystemu mediów, przenikanie form i gatunków, zacieranie granic sektorów mediów, informacji i rozrywki, dziennikarstwa i PR, wreszcie trudności z definiowaniem samego dziennikarstwa powodują problemy nawet z określeniem obszarów badawczych (np. co jest lub nie jest komunikowaniem masowym, kto jest dziennikarzem itd.)

Ekspansja Internetu zauważalnie sprzyja ideologicznej polaryzacji mediów, co dotyczy zarówno wielkich mediów tradycyjnych, jak i lokalnych portali oraz blogosfery. W wirtualnym ekosystemie mediów, ale nie tylko tam, powstało wiele ideologicznie zorientowanych portali, co bywa komentowane jako symboliczny powrót do upartyjnionej prasy oraz zmierzchu umiarkowanych mediów mainstreamowych.

Jakie zmiany w systemach medialnych dokonały się za sprawą nowych form komunikacji masowej, jakie efekty spowodowane powstaniem nowych mediów są na tyle trwałe, że można mówić o zmianie systemowej. Co oznacza dla różnych sektorów medialnych fakt dokonującej się konwergencji oraz zmiany w zachowaniach odbiorców? Czy jest możliwe dostosowanie się mediów tradycyjnych do nowego ekosystemu komunikowania masowego? Jakie kryteria, w związku z nowymi formami działalności przedsiębiorstw medialnych, należy zastosować w typologii systemów medialnych? W jaki sposób państwo i organizacje międzynarodowe mogą – lub muszą – ingerować w działalność nowych mediów, w związku z koniecznością ich regulacji? I czy w sposób znacząco odmienny od przyjętych dotychczas schematów?

W związku z wielowątkowością i złożonością zagadnień obrady zostały zorganizowane w ramach panelu głównego – Nowe media – nowy system mediów? Wyzwania, perspektywy i kierunki przemian – oraz trzech sekcji:

  • SEKCJA I: Polityka medialna w epoce Internetu;
  • SEKCJA II: »Stare wino w nowym bukłaku?« Co nowego przynosi Internet pod względem zawartości mediów?
  • SEKCJA III: Internet a wyzwania społeczne w epoce cyfrowej.

  

ministerstwo

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego