OSM-archiwum

VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

8 kwietnia 2016 roku odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Publiczność mediów w epoce cyfrowej.

Dynamiczny rozwój nowych technologii i mediów w erze cyfrowej powoduje zmiany w sposobie korzystania z mediów przez publiczność. Rosnąca popularność platform odbioru i dzielenia się zawartością medialną typu Facebook, Netflix, YouTube czy Twitter wpływa na konieczność analizy procesów komunikowania z perspektywy kultury partycypacji, interakcji oraz rosnącej roli dziennikarstwa obywatelskiego.

Celem seminarium naukowego była analiza współczesnych systemów medialnych z perspektywy użytkowników mediów. Organizatorzy zaproponowali debatę o współczesnych definicjach publiczności: od pasywnych odbiorców, do aktywnych uczestników procesów komunikowania, po przykłady prosumeryzmu, swarmingu, a także współtworzenia i udziału publiczności w dystrybucji treści medialnych. Specjalną uwagę poświęcono zmieniającym się sposobom korzystania z mediów przez publiczność oraz metodologii badań audytoriów. Analizę publiczności mediów w erze cyfrowej prowadzono także z uwzględnieniem kategorii kompetencji medialnych, wykluczenia cyfrowego i pluralizmu mediów z perspektywy użytkownika, w oparciu o debatę nad potencjałem inicjatyw oddolnych (rozwój blogosfery, dziennikarstwo obywatelskie) i włączania obywateli w procesy zarządzania mediami (procesy governance). Został uwzględniony wpływ aktywnej publiczności na działalność mediów tradycyjnych (user-generated content) i zmieniające się modele biznesowe współczesnych firm medialnych (crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, modele otwartej innowacji).


Pobierz: program seminarium

Uczestnicy seminarium Uczestnicy seminarium prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Marek Jabłonowski prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Beata Ociepka
prof. dr hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. Beata Ociepka ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Beata Ociepka, prof. dr hab. Alicja Jaskiernia prof. dr hab. Alicja Jaskiernia
 ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW, prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. dr hab. Janusz Adamowski, prof. dr hab. Beata Ociepka  prof. dr hab. Janusz Adamowski  prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, dr Michał Głowacki
prof. dr hab. Leszek Pułka dr Katarzyna Gajlewicz-Korab dr Maja Chacińska prof. dr hab. Janusz Adamowski, dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW
dr Anna Jupowicz-Ginalska Uczestnicy seminarium ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. UKSW prof. dr hab. Magdalena Ratajczak
prof. dr hab. Marzena Barańska, prof. dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk prof. dr hab. Leszek Pułka prof. dr hab. Marzena Barańska prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk
 fot. Anna Onuszczuk