Warsztaty metodologiczne

Podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców odbędzie się VII edycja warsztatów metodologicznych. Jak co roku uczestnicy konferencji, którzy zechcą wziąć udział w warsztatach będą mogli wybrać jedną z trzech poniżej opisanych sekcji warsztatowych.

Facetracking

Sekcja warsztatowa, podczas której uczestnicy poznają podstawy badań ekspresji mimicznej twarzy. Ocena mikroruchów wybranych partii mięśni twarzy pozwala ocenić emocjonalną odpowiedź badanego na dany bodziec. Pomiary prowadzone za pomocą specjalnego oprogramowania informują o przeżywanych przez respondenta sześciu podstawowych emocjach (radość, smutek, złość, zdziwienie, strach, obrzydzenie). Dzięki temu możemy wnioskować o pozytywnej, negatywnej lub neutralnej reakcji osoby badanej na prezentowane jej treści (np. spoty reklamowe, zdjęcia, teksty, sekwencje ujęć i kadrów etc.)

Design i UX

Sekcja warsztatowa, w której uczestnicy poznają dwa niezwykle ważne aspekty tworzenia produktów cyfrowych – od gier, przez aplikacje, po strony internetowe. UX (ang. user experience) oznacza wszystkie aspekty interakcji użytkownika z danym produktem lub usługą. Badając UX, sprawdzamy potrzeby, motywacje, reakcje i emocje użytkowników i na ich podstawie staramy się budować produkt, który będzie możliwie w pełni dopasowany do konsumenta. Design natomiast odnosi się do sfery wizualnej produktu, która pozwala tworzyć atrakcyjne i przyjazne użytkownikom środowisko eksplorowania produktu. Połączenie tych dwóch obszarów umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb odbiorców - zarówno tych estetycznych, jak i użytkowych.

Virtual Reality (VR)

sekcja warsztatowa, podczas której uczestnicy dowiedzą się, czym jest immersja w elektronicznej rzeczywistości i będą mogli poczuć ją własnymi zmysłami. Jak wskazują pierwsze prowadzone w tym obszarze badania, obcowanie ze światem cyfrowym to już nie tylko doznanie fizyczne, to także reakcje psychologiczne. Rynek urządzeń pozwalających na przebywanie w wirtualnej rzeczywistości rozwija się bardzo dynamicznie, dając użytkownikom ciągle nowe możliwości rozrywki i edukacji, a badaczom mediów otwierając nowe pola analiz.

Wyboru sekcji warsztatowej mogą Państwo dokonać w formularzu rejestracyjnym.