Opłaty

  • Do 16 marca 2017 roku - 350 PLN
  • Po 16 marca 2017 roku - 450 PLN
  • Do 16 marca 2017 roku doktoranci - 200 PLN (później 450 PLN)
  • Doktoranci WDIB – bez opłaty
  • Do 16 marca 2017 roku członkowie PTKS - 280 PLN (później 450 PLN)

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na rachunek bankowy nr:
06 1160 2202 0000 0003 0134 7686 (Bank Millenium).

W tytule przelewu prosimy wpisać: OSM oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji