Program

Ogłoszenie programu VIII OKMM "Komunikowanie w świecie aplikacji" nastąpi do 31 października 2017 roku.