Program seminarium

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 – Uroczyste rozpoczęcie: Dziekan Prof. dr hab. Janusz W. Adamowski

Wręczenie nagrody „Studiów Medioznawczych” za najlepszy doktorat

10:30 – 11:00 – Wystąpienie prof. UJ dr hab. Beaty Klimkiewicz – wnioski z raportów Media Pluralism Monitor

11:00 – 13.00 – SESJA PLENARNA – PLURALIZM MEDIÓW W TEORII I PRAKTYCE

Prowadzenie prof. dr hab. Janusz W. Adamowski s.306

 • dr hab. prof. AKL Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego), Autonomia nadawców publicznych: norma i jej naruszenia – trzy przypadki
 • prof. UWr. dr hab. Lucyna Szot, Koncentracja kapitału w prasie (studium przypadków)
 • prof. UW dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski), Koncepcje pluralizmu mediów. Koncentracja, przewagi konkurencyjne a potrzeby odbiorców mediów
 • prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz (Uniwersytet Śląski), Post – pluralizm, różnorodność mediów i treści w czasach dekonstrukcji wartości liberalnych

przerwa kawowa

 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pluralizm mediów a ujednolicenie treści medialnych (medialnego kontentu): przyczyny i aspekty zjawiska
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski), Różne formy przedstawiania rzeczywistości przez dziennikarzy w dobie pluralizmu mediów (na podstawie wybranych gatunków dziennikarskich)
 • dr hab. Prof. UW, Alicja Jaskiernia, Kwestia pluralizmu mediów w kontekście propozycji zmian w unijnym ładzie medialnym
 • ks. prof. UPJPII dr. hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pluralizm medialnej „produkcji” wizerunków polityków w kontekście etycznym

Dyskusja

13:15 – 14:15 – Obiad

14:15 – 16:15 – Panele tematyczne

Panel 1 : Pluralizm mediów: systemowy i własnościowy

Prowadzenie: dr hab. prof. UW Wiesław Sonczyk s.306

 • prof. UWr. dr hab. Magdalena Ratajczak (Uniwersytet Wrocławski), Kto potrzebuje pluralistycznych mediów?
 • dr hab. Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Rola radia społecznego w zwiększaniu poziomu pluralizmu w eterze
 • dr Katarzyna Konarska (Uniwersytet Wrocławski), Pluralizm mediów publicznych, pluralizm w mediach publicznych
 • dr Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Koncentracja kapitału a pluralizm w mediach Hispanoameryki
 • mgr Maria Kordalewska (Uniwersytet Warszawski), Pluralizm mediów w Chińskiej Republice Ludowej
 • mgr Dagmara Sidyk (Uniwersytet Warszawski), Paneuropejskie telewizyjne koncerny medialne
 • mgr Olga Łęcka (Uniwersytet Warszawski), Pluralizm własnościowy mediów lokalnych – studium przypadku

Panel 2: Różnorodność w mediach: pluralizm treści i formy przekazów

Prowadzenie: prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech s.305

 • prof. UWr. dr hab. Leszek Pułka (Uniwersytet Wrocławski), Arcydzieło teatralne jako pluralistyczna konstelacja analogowych produktów medialnych. Case study: Island Teatru Pieśń Kozła
 • dr Dorota Lewandowska-Jaros (Uniwersytet Warszawski), Język mediów niezależnych – na przykładzie NTV Janusza Zagórskiego
 • dr Jacek Żurawski (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie; Telewizja Polska SA), Polska prasa w Wilnie w latach 1939–1945 jako przykład pluralizmu mediów w czasie okupacji
 • mgr Amanda Siwek (Uniwersytet Warszawski), Różnorodny luksus. Pluralizm komunikatów reklamowych na wybranych przykładach
 • mgr Anita Ceglińska (Uniwersytet Warszawski), Czy szwedzkie media są multikulturowe?
 • mgr Małgorzata Aleksandrowicz (Uniwersytet Warszawski), Pluralizm polskojęzycznych portali informacyjnych na Litwie
 • mgr Joanna Toszek (Uniwersytet Szczeciński), Wpływ programów telewizyjnych na kształtowanie się stereotypów

Panel 3: Pluralizm mediów a polityka i prawo

Prowadzenie: prof. Krystyna Doktorowicz s.304

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), Ekonomiczne uwarunkowania wolności mediów w Polsce w świetle raportów organizacji pozarządowych (polskich i zagranicznych)
 • dr Maciej Miżejewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Reforma nadawcy publicznego RAI a kryzys polityczny we Włoszech
 • dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim), „Produkcja zgody” i media alternatywne w liberalnej demokracji
 • dr Paweł Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ograniczenia autonomii dziennikarza w polskiej rzeczywistości medialnej
 • mgr Jacek Nożewski (Uniwersytet Wrocławski), Agenda medialna i publiczna – kształtowanie dyskursu politycznego w mediach społecznościowych
 • mgr Katarzyna Lutka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wolność słowa w dobie pluralizmu mediów: analiza wybranych przykładów afery podsłuchowej

Panel 4: Pluralizm mediów a dziennikarstwo i nowe technologie

Prowadzenie: ks. prof. UPJPII dr. hab. Michał Drożdż s.307

 • prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Polityka Facebooka vs. polityka na Facebooku
 • dr Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski), Dane demograficzne a percepcja okładek współczesnych czasopism i e-czasopism
 • dr Michalina Rutka (Uniwersytet Gdański), Celebryci, regularsi i outsiderzy blogosfery
 • dr Paweł Matuszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Pluralizm mediów i (prawie) nieograniczone możliwości wyboru. W jaki sposób użytkownicy mediów społecznościowych korzystają z informacji w internecie?
 • mgr Bartosz Pietrzyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Problem niezawisłości i niezależności dziennikarskiej na przykładzie Radia Merkury i czasopisma Press
 • mgr Mateusz Patera (Uniwersytet Warszawski), Kryzys krymski w memach internetowych – sposoby odbierania treści wizualnych w kontekście różnic pokoleniowych

16:15-16:45 Konkluzje i zakończenie konferencji: prof. UW dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UJ dr hab. Beata Klimkiewicz.