Ważne daty

 • Do 15 września 2019 roku:
  – przyjmowanie zgłoszeń i tematów wystąpień.

  O wysłanie formularzy zgłoszeniowych są proszeni nie tylko prelegenci, ale również osoby chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych (liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona).

 • Do 30 września 2019 roku:
  – decyzja komitetu organizacyjnego o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.
 • Do 15 października 2019 roku:
  – wnoszenie opłaty konferencyjnej.
 • 30 października 2019 roku:
  – ogłoszenie programu obrad plenarnych;

Niedoszli prelegenci będą mogli złożyć swój tekst do monografii podsumowującej temat konferencji.