Ważne daty

  • Do 30 września 2017 roku:

– przyjmowanie zgłoszeń i tematów wystąpień.

O wysłanie formularzy zgłoszeniowych są proszeni nie tylko prelegenci, ale również osoby chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych
(liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona).

  • Do 15 października 2017 roku:

– decyzja komitetu organizacyjnego o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

  • Do 31 października 2017 roku:

– ogłoszenie programu obrad plenarnych;
– wnoszenie opłaty konferencyjnej.

Niedoszli prelegenci będą mogli złożyć swój tekst do monografii podsumowującej temat konferencji.