Ważne daty

  • Koniec rejestracji uczestników: 19 lutego 2017 r.
  • Kwalifikacja wystąpień i ogłoszenie programu: 6 marca 2017 r.
  • I termin wnoszenia opłat: 6-16 marca 2017 r.
  • II termin wnoszenia opłat: 17-23 marca 2017 r.
  • Data konferencji: 24 marca 2017 r.