TNoM-archiwum

I konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Rok 2011 przyniósł polskim badaczom mediów i komunikacji społecznej dużą zmianę organizacyjną i instytucjonalną. Nauki o mediach zostały bowiem przez ustawodawcę uznane za odrębna dyscyplinę naukową, co będzie miało przełożenie na organizację konkursów grantowych i podział środków na badania naukowe. Mimo zmian prawnych, ciągle niejasna pozostaje jednak kwestia szczegółowego zakresu nowej dyscypliny. Celem konferencji jest zatem stworzenie forum do debaty dla badaczy mediów i komunikacji społecznej nad tożsamością dyscypliny, a w szczególności jej zakresem przedmiotowym i metodologią badań.

Celem konferencji zorganizowanej w dniach 21-22 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim była próba stworzenia wspólnej wizji tego, jak powinna kształtować się nowa dyscyplina naukowa, a także zarysowanie ewentualnych głosów odrębnych i osi sporu w dyskusji nad jej tożsamością.