LiAwM-archiwum

I konferencja z cyklu Logistyka i administrowanie w mediach

 

24 października 2014 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Logistyka i administrowanie w mediach organizowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego.

W związku z radykalnymi zmianami technologiczno-organizacyjnymi w mediach w Instytucie Dziennikarstwa UW został uruchomiony nowy kierunek studiów – logistyka mediów (LM). Fakt ten determinuje potrzebę określenia tożsamości logistyki mediów, w szczególności zaś zdefiniowania zakresu prac badawczych i edukacji w ramach tej dyscypliny.

Tematyka konferencji objęła zakres fundamentalnych, nieodwracalnych zmian w życiu społecznym, a szczególnie w kwestiach globalnej komunikacji, personalizacji, komercjalizacji oraz bezpieczeństwa, spowodowanych postępującą ekspansją technologii informacyjnych w mediach.

Czytaj więcej...